සිංහල මාධ්‍යය

Sample Course to Review (2021)


Description
සහභාගීත්ව අවශ්‍යතා තක්සේරු කිරීමේ පුහුණුව
අප සැම දන්නා පරිදි කවර කලෙක වුව අප මුහුණ පා නොමැති ආකාරයේ මහජන සෞඛ්‍ය අභියෝග රැසකට මුළු ලෝකයම මුහුණ දෙමින් සිටියි. එහෙත් ඕනෑම අභියෝගයකදී මෙන්ම කෝවිඩ් 19 අභියෝගය ද ජය ගැනීමට තරුණ ඔබ ඉදිරිපත් වී සිටීම ඉතාමත් වැදගත් කරුණකි. මේ අවස්ථාවේ ඔබ ජීවත් වන ප්‍රජාවේ වඩාත් පීඩාවට පත්ව ඇති ජනතාව වෙනුවෙන් යම් සේවයක් සිදු කිරීමට ලැබීමම ඔබ ලැබූ භාග්‍යයකි. එවන් සමාජ යහපත උදෙසා සිදු කරනු ලබන සේවය නිසා ම ඔබට මෙම අන්තර්ජාලය හරහා අලුත් අත්දැකීම් සමග සහභාගිත්ව අවශ්‍යතා තක්සේරුව ඉගෙන ගැනීමටත් සාර්ථකව පුහුණුව නිම කළ විට ඒ සඳහා සහතික පත්‍රයක් උපයා ගැනීමටත් අවස්ථාව උදාවනු ඇත.
Content
 • 1. පාඨමාලාව හැදින්වීම
 • සහභාගිත්ව අවශ්‍යතා තක්සේරුව
 • පුහුණු පාඨමාලාව එහි අන්තර්ගතය සහ ක්‍රමවේදය
 • ප්‍රජා අවශ්‍යතා තක්සේරුවේ මූලික මූලධර්ම
 • 2. ක්‍රමවේදය සහ පියවර
 • වඩාත් පීඩාවට පත්ව ඇති ප්‍රජාවගේ අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීමට මාර්ගෝපදේශය
 • ප්‍රජා අවශ්‍යතා තක්සේරුවේ ක්‍රමවේදය සහ පියවරයන්
 • අමතර ඉගෙනීම සඳහා
 • 3. මාර්ගගත අවශ්‍යතා තක්සේරු සමීක්ෂණය හදුන්වාදීමේ වීඩියෝ සැසිය
 • සමීක්ෂණ ප්‍රශ්නාවලිය සිංහල භාෂාවෙන්
 • 4. සමීක්ෂණයෙන් පසු විස්තර ඉදිරිපත් කිරීම
 • ඔබගේ අවශ්‍යතා තක්සේරු කිරීමේ සමීක්ෂණය පිළිබඳ විස්තර සපයන්න
 • 5. සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය ඉගෙනීමේ වීඩියෝ සැසිය
 • EXCEL දත්ත විශ්ලේෂණය
 • ඔබගේ සොයාගැනීම් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා නියැදි ස්ලයිඩ්ස්
 • සිංහලෙන් EXCEL පාඩමක් ඉගෙනගනිමු
 • 6. ප්‍රතිපල ඉදිරිපත්කිරීම ඇතුලත් කර සහතිකය ලබා ගැනීම
 • ඔබේ දැනුම යාවත්කාලීන කර නැවුම් කරන්න
Completion rules
 • You must complete the test "ඔබේ දැනුම යාවත්කාලීන කර නැවුම් කරන්න"
 • Leads to a certification with a duration: Forever